Posted on

Jelena Miloš

Preko deset godina angažirana je na temama zaštite javnih i zajedničkih dobara, radničkih i socijalnih prava i prava žena: od kampanje podrške štrajku radnicama Kamenskog, preko kampanje za Varšavsku, do referendumske inicijative protiv monetizacije autocesta. Kao članica BRID-a te Prava na grad dugo je surađivala sa sindikatima, naročito oko povezivanja feminizma te LGBT aktivizma sa sindikalnim djelovanjem. Trenutno radi u europskoj sindikalnoj središnjici Uni Europa. Voli filmove bez junaka, moraliziranja ili banaliziranja te filmove koji tematiziraju društveni položaj žena. Filmovi koji su ostavili traga: Adelin život, Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, Melankolija

Posted on

Iva Marčetić

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nekoliko godina je radila u arhitektonskim uredima kao projektantica, a bila je i članica neformalne arhitektonske skupine Pulska grupa s kojom je predstavljala Hrvatsku na 13. Bienalu arhitekture u Veneciji. Kroz svoj istraživački rad bavila se transformacijama urbanog prostora bivših jugoslovenskih zemalja u tranziciji. Naročito veliki dio njenog rada zauzimaju istraživački, organizacijski i praktični rad na reformi modela stambenih politika. Kao članica Prava na grad uključena je u aktivnosti europske mreže European Action Coalition for Right to housing and the City.