Posted on

Barbara Matejčić

Dugogodišnja slobodna novinarka u raznim se formama – od istraživačkog i reportažnog novinarstva do izložbi i digitalnih eksperimenata – bavi društvenim kontekstom u kojem živimo iz pozicije obespravljenih i pobunjenih. Surađuje s umjetnicima, fotografima, videografima, ilustratorima, znanstvenicima, aktivistima, inozemnim medijima i organizacijama. Zabavlja je smišljati kako se sve priča može ispričati. Redovito drži medijske edukacije i voli razmjenu znanja. Autorica dokumentarne prozne knjige Kako ste?, radi na novoj knjizi o pokajanju ratnih zločinaca. Važni su joj i Agnès Varda, i Chris Marker, i Haneke, i Ken Loach, kao i nove epizode Euphorie i naredni film Valeske Grisebach.

Posted on

Iva Marčetić

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nekoliko godina je radila u arhitektonskim uredima kao projektantica, a bila je i članica neformalne arhitektonske skupine Pulska grupa s kojom je predstavljala Hrvatsku na 13. Bienalu arhitekture u Veneciji. Kroz svoj istraživački rad bavila se transformacijama urbanog prostora bivših jugoslovenskih zemalja u tranziciji. Naročito veliki dio njenog rada zauzimaju istraživački, organizacijski i praktični rad na reformi modela stambenih politika. Kao članica Prava na grad uključena je u aktivnosti europske mreže European Action Coalition for Right to housing and the City.

Posted on

Marija Brajdić Vuković

Doktorica sociologije i istraživačica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu te izvanredna (naslovna) profesorica na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Bavi se sociologijom znanosti i tehnologije, na razmeđi sa socijalnom ekologijom, te metodologijom društvenih istraživanja. U životu je bila glumica, pjevačica, sportska penjačica, najdraže joj je ipak što je feministica, aktivistica, i što se od 2017. i politički aktivirala. Obožava dokumentarce, i voljela bi u životu probati snimiti jedan etnografski i autoetnografski o ljudima i njihovim profesijama, o ljubavi za rad bilo manualni ili intelektualni, o konstrukciji vlastite uloge u svijetu i životu.