Posted on

Barbara Matejčić

Dugogodišnja slobodna novinarka u raznim se formama – od istraživačkog i reportažnog novinarstva do izložbi i digitalnih eksperimenata – bavi društvenim kontekstom u kojem živimo, najčešće iz pozicije outcasta i pobunjenih. Surađuje s umjetnicima, fotografima, videografima, ilustratorima, znanstvenicima, aktivistima, inozemnim medijima i organizacijama. Zabavlja je smišljati kako se sve priča može ispričati. Snima reportaže i dokumentarce za Treći program Hrvatskog radija. Predaje na studiju Novinarstva Sveučilišta Vern, redovito drži medijske edukacije i voli razmjenu znanja. Autorica dokumentarne prozne knjige Kako ste?, radi na novoj knjizi o pokajanju ratnih zločinaca. Važni su joj i Agnès Varda, i Chris Marker, i Haneke, i Ken Loach, kao i serije Davida Simona. 

Posted on

Iva Marčetić

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. Kao članica neformalne arhitektonske skupine Pulska grupa predstavljala je Hrvatsku na 13. Bienalu arhitekture u Veneciji 2012. Kroz svoj istraživački rad bavila se transformacijama urbanog prostora bivših jugoslovenskih zemalja u tranziciji, a posebno stambenim politikama. Iva je autorica knjige “Stambene politike u službi prostorne i društvene (ne)jednakosti” koja je izdana u 2020. Kao članica Prava na grad  bavi se organizacijom i kapacitiranjem inicijativa koje se bore za prostornu pravdu, a kroz svoj aktivistički rad surađivala je s mnogim organizacijama i inicijativama u Hrvatskoj, regiji i Europi.Od 2021. godine Iva je predsjednica Radne skupine gradonačelnika za unapređenje upravljanja imovinom Grada Zagreba.

Posted on

Marija Brajdić Vuković

Doktorica sociologije i istraživačica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu te izvanredna (naslovna) profesorica na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Bavi se sociologijom znanosti i tehnologije, na razmeđi sa socijalnom ekologijom, te metodologijom društvenih istraživanja. U životu je bila glumica, pjevačica, sportska penjačica, najdraže joj je ipak što je feministica, aktivistica, i što se od 2017. i politički aktivirala. Obožava dokumentarce, i voljela bi u životu probati snimiti jedan etnografski i autoetnografski o ljudima i njihovim profesijama, o ljubavi za rad bilo manualni ili intelektualni, o konstrukciji vlastite uloge u svijetu i životu.