Posted on

Iva Marčetić

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nekoliko godina je radila u arhitektonskim uredima kao projektantica, a bila je i članica neformalne arhitektonske skupine Pulska grupa s kojom je predstavljala Hrvatsku na 13. Bienalu arhitekture u Veneciji. Kroz svoj istraživački rad bavila se transformacijama urbanog prostora bivših jugoslovenskih zemalja u tranziciji. Naročito veliki dio njenog rada zauzimaju istraživački, organizacijski i praktični rad na reformi modela stambenih politika. Kao članica Prava na grad uključena je u aktivnosti europske mreže European Action Coalition for Right to housing and the City.