Zora Dirnbach 2021.

Na prvi natječaj za sudjelovanje u programu “Zora Dirnbach” pristiglo je ukupno sedam prijava. Upravni odbor udruge (u sastavu Nina Gojić, Zinka Kiseljak, Jelena Kovačić, Ivana Vuković, Jasna Jasna Žmak), koji je ujedno bio i selekcijska komisija, za sudjelovanje u programu odabrao je dva projekta:

Lana Kosovac: “Bablje ljeto” – mentorica Maša Grdešić

Katja Grcić: “Specijalna potreba” – mentorica Marija Brajdić Vuković

kadar iz filma “Deveti krug” redatelja France Štiglica i scenaristice Zore Dirnbach

U sklopu provog izdanja projekta 1. prosinca 2021. u kinu Kinoteka održana je i tribina “Između osobnog i političkog” na kojoj su govorile mentorice prvog izdanja programa – docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Maša Grdešić i istraživačica na Institutu za društvena istraživanja Marija Brajdić Vuković, uz moderiranje koordinatorice scenarističkog programa “Zora Dirnbach” dramaturginje Jasne Jasne Žmak. Povod tribine bio je završetak filmskog programa Okupirani gradovi te lansiranje novog programa za razvoj scenarija Zora Dirnbach.