Prijava

Tko se sve može prijaviti za sudjelovanje u programu?

Za sudjelovanje u programu “Zora Dirnbach” mogu se prijaviti autori i autorice koji su članovi i članice neke od strukovnih udruga u polju scenaristike u Hrvatskoj te studenti i studentice dramaturgije i filmske režije umjetničkih akademija. Prijavitelji moraju imati hrvatsko državljanstvo.

Mogu li se prijaviti projekti koje potpisuje više koautorica?

Da, mogu se prijaviti projekti više koautor⁞ica, pri čemu je bitno da je barem jedan od članova tima i član strukovne udruge ili student-ica dramaturgije ili filmske režije. U tom slučaju potrebno je priložiti biografije i kontakte svih koautora.

Mogu li prijaviti više projekata?

Ne, jedna osoba može prijaviti samo jedan projekt!

Mogu li ponovo prijaviti projekt koji prethodne godine nije odabran za sudjelovanje u programu?

Da! Prethodno prijavljeni projekti mogu se ponovo prijaviti!

Kako se prijaviti za sudjelovanje u programu?

Za prijavu je potrebno:

1. ispuniti formular dostupan na sljedećoj poveznici:

2. poslati sljedeće dokumente na adresu zoradirnbach@spid.com.hr:

 – scenoslijed, treatment ili scenarij

 – pismo motivacije za sudjelovanje u programu, uz obrazloženje odabira mentorice te plan istraživanja

– dokaz o članstvu u strukovnoj udruzi ili studentskom statusu – izuzev članova udruge SPID

Do kada traju prijave za sudjelovanje u programu?

Prijave su otvorene do 1.6.2024.

Kada će biti objavljeni rezultati selekcije?

Rezultate selekcije objavljujemo 15.6.2024.

Kako će izgledati selekcija?

Selekcijski žiri ovogodišnjeg programa sastavljen je od autorica koje su bile angažirane kao mentorice na prethodna dva izdanja programa. Maša Grdešić, Barbara Matejčić i Marija Maruška Mileta. na temelju kvalitete scenarističkog predloška te kvalitete pisma motivacije, odabire dva autora odnosno autorice koji će sudjelovati u programu. Posebna će pažnja biti posvećena relevantnosti teme za suvremeni društveni kontekst, artikulaciji kritičnosti prema određenim društvenim aspektima, inovativnosti pristupa temi kao i sposobnosti kvalitetne artikulacije motivacije.

Hoće li odbijeni autori⁞ce dobiti feedback na svoje prijave?

Nažalost, zbog ograničenih kapaciteta, nismo u mogućnosti svima koji će se prijaviti na natječaj dostaviti i recenzije prijava odnosno radova.