Posted on

Iva Marčetić

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. Kao članica neformalne arhitektonske skupine Pulska grupa predstavljala je Hrvatsku na 13. Bienalu arhitekture u Veneciji 2012. Kroz svoj istraživački rad bavila se transformacijama urbanog prostora bivših jugoslovenskih zemalja u tranziciji, a posebno stambenim politikama. Iva je autorica knjige “Stambene politike u službi prostorne i društvene (ne)jednakosti” koja je izdana u 2020. Kao članica Prava na grad  bavi se organizacijom i kapacitiranjem inicijativa koje se bore za prostornu pravdu, a kroz svoj aktivistički rad surađivala je s mnogim organizacijama i inicijativama u Hrvatskoj, regiji i Europi.Od 2021. godine Iva je predsjednica Radne skupine gradonačelnika za unapređenje upravljanja imovinom Grada Zagreba.