Zora Dirnbach 2023.

Na treći natječaj programa “Zora Dirnbach” pristiglo je ukupno osam prijava. Selekcijska komisija (u sastavu Marija Brajdić Vuković, Maša Grdešić i Barbara Matejčić) za sudjelovanje u programu odabrala je dva projekta: Veno Mušinović: “Poštanska stanica” – mentorica Marija (Maruška) Mileta Marija Georgiev: “Svadljive žene” – mentorica Barbara Matejčić