Posted on

Marija Brajdić Vuković

Doktorica sociologije i istraživačica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu te izvanredna (naslovna) profesorica na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Bavi se sociologijom znanosti i tehnologije, na razmeđi sa socijalnom ekologijom, te metodologijom društvenih istraživanja. U životu je bila glumica, pjevačica, sportska penjačica, najdraže joj je ipak što je feministica, aktivistica, i što se od 2017. i politički aktivirala. Obožava dokumentarce, i voljela bi u životu probati snimiti jedan etnografski i autoetnografski o ljudima i njihovim profesijama, o ljubavi za rad bilo manualni ili intelektualni, o konstrukciji vlastite uloge u svijetu i životu.