Posted on

Jelena Miloš

Preko deset godina angažirana je na temama zaštite javnih i zajedničkih dobara, radničkih i socijalnih prava i prava žena: od kampanje podrške štrajku radnicama Kamenskog, preko kampanje za Varšavsku, do referendumske inicijative protiv monetizacije autocesta. Kao članica BRID-a te Prava na grad dugo je surađivala sa sindikatima, naročito oko povezivanja feminizma te LGBT aktivizma sa sindikalnim djelovanjem. Trenutno radi u europskoj sindikalnoj središnjici Uni Europa. Voli filmove bez junaka, moraliziranja ili banaliziranja te filmove koji tematiziraju društveni položaj žena. Filmovi koji su ostavili traga: Adelin život, Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, Melankolija