Posted on

Emina Bužinkić

Politička aktivistkinja koja svoj rad oblikuje na sjecištima migracija, obrazovanja, transnacionalnog feminizma i solidarnosti. Usmjerena je na istraživanje i kritiku migracijskih i graničnih rezima, njihovu inskripciju u obrazovanje i svakodnevni život te otpor krimigraciji. Radi na doktoratu u polju kritičkih obrazovnih i kulturalnih studija na Sveučilistu u Minnesoti u SAD-u s trenutnim boravkom u Hrvatskoj. Vjeruje u promjene, transdisciplinarnost i riječ. Najdraži joj je svijet knjige i putovanja s Richom Nagar, Khaledom Hosseinijem, Elif Shafak, Bekimom Serjanovićem kao i filmskim prostranstvima Federica Fellinija i politički angažiranog dokumentarnog filma.