Posted on

Marija (Maruška) Mileta

Aktivistkinja i prvostupnica novinarstva s iskustvom rada. U Zelenoj akciji djeluje više od 12 godina, isprva kao volonterka u aktivističkoj grupi, a od 2014. kao zaposlenica. Trenutno je potpredsjednica udruge. Bavi se temama klimatskih promjena i energetike, nastojeći uključiti perspektivu socijalne pravednosti, feminizma i ljudskih prava. Aktivna je u klimatskom pokretu te je sudjelovala na događanjima poput UN-ovih klimatskih pregovora te brojnim akcijama i kampanjama protiv štetnih projekata na fosilna goriva. Također je dio inicijative za podršku izbjeglicama Dobrodošli! te drugim sličnim kolektivima. Voli mnogobrojne autorice i autore te joj se teško ograničiti po žanrovima (od trilera do drama), no posebno joj je zanimljiv žanr cli-fi (klimatska fikcija) kao i politički angažiran dokumentarni film.