Posted on

Marija (Maruška) Mileta

Aktivistkinja i prvostupnica novinarstva s iskustvom rada. Trenutno je u Zelenoj akciji u kojoj djeluje više od 13 godina. Bavi se temama klimatskih promjena i energetike, nastojeći uključiti perspektivu socijalne pravednosti, feminizma i ljudskih prava. Aktivna je u klimatskom pokretu te je sudjelovala na događanjima poput UN-ovih klimatskih pregovora te brojnim akcijama i kampanjama protiv štetnih projekata na fosilna goriva. I u “privatno” vrijeme, ako to postoji, kako kaže, bavi se aktivizmom te je dio Inicijative za slobodnu Palestinu. Voli mnogobrojne autorice i autore te joj se teško ograničiti po žanrovima (od trilera do drama), no posebno joj je zanimljiv žanr cli-fi (klimatska fikcija) kao i politički angažiran dokumentarni film.